Monday, October 31, 2016

Ngữ pháp 그러면 그렇지

Cấu tạo: Kết hợp giữa "그러면" với "그렇지, 그러면" có ý nghĩa nguyên nhân, lý do.

ý nghĩa: Dùng diễn đạt dưới dạng cảm than khi nghe người khác nói và cho rằng là đúng.
Dùng nhiều dưới dạng câu nghi vấn hoặc diễn tả dưới dạng phủ định

예) 지영이가 합격을 했대요.
Nghe nói Ji Young đã thi đậu rồi.

그러면 그렇지, 그렇게 열심히 했는데 합격하고 말고.
Phải vậy thôi, chăm chỉ như vậy khỏi nói cũng đậu.


Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn

Soạn giả: vip.pro.04

Source: diendanngonngu.vn