Tuesday, November 1, 2016

Vĩ tố kết thúc câu ㄹ세

Phạm trù: 종결어미 (Vĩ tố kết thúc câu).

Cấu tạo: Đây là vĩ tố kết thúc câu dạng trần thuật thể 하게 được dùng sau động từ 이다, là dạng người lớn tuổi dùng với người trẻ tuổi.

Ý nghĩa: Lời nói mềm mỏng và có tình cảm. Gắn thêm ‘그려’ chỉ sự cảm thán hay nhấn mạnh tạo thành ‘ㄹ세 그려’.

Ví dụ:

올해도 풍년일세.
Năm nay cũng là năm bội thu đó.

이 아이가 내 딸일세.
Cháu bé này là con gái tôi đó.

여기는 미국이 아닐세.
Đây không phải là nước Mỹ đâu.

자네도 알다시피 금년에 내가 환갑일세.
Như chú cũng biết đó, năm nay ta tròn 60 tuổi đó.

이번 일은 대성공일세.
Việc lần này đại thành công rồi.

(Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn).