Tuesday, April 22, 2014

Giáo·trình tiếng Hàn Đại·học Quốc·gia Seoul 한국어

Korean
Seoul National University.
Giáo·trình tốt nhất về ngữ·pháp tiếng Hàn.
Giáo·trình gồm có 6 cuốn 1, 2, 3, 4, 5A, 5B kèm theo CD âm·thanh.
Giáo·trình được thiết·kế để đạt TOPIK 6 trong vòng 1 năm học.
Thứ tựTên sáchGiá bìa, WONGiá bìa, VND
1한국어 1 Text book15,000312,000₫
2한국어 1 Practice book13,000270,400₫
3한국어 2 Text book15,000312,000₫
4한국어 2 Practice book13,000270,400₫
5한국어 3 Text book15,000312,000₫
6한국어 3 Practice book13,000270,400₫
7한국어 4 Text book15,000312,000₫
8한국어 4 Practice book13,000270,400₫
9한국어 5A Student book20,000416,000₫
10한국어 5A Work book10,000208,000₫
11한국어 5B Student book20,000416,000₫
12한국어 5B Work book10,000208,000₫
0₫
Audio CD한국어 1 12,000249,600₫
한국어 1 Practice 16,000332,800₫
한국어 212,000249,600₫
한국어 2 Practice
(4 đĩa CD)
16,000332,800₫
한국어 3 (2 đĩa CD)12,000249,600₫
한국어 3 Practice
(4 đĩa CD)
16,000332,800₫
한국어 412,000249,600₫
한국어 4 Practice 7,000145,600₫
Tổng cộng (book + CD)275,0005,720,000₫
Tính theo tỉ giá ngày 2014.06.12: 1 WON = 20.8 VND

Quyển 1 học trong 200h (mỗi ngày học 4h, tuần học 5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6, học trong vòng 10 tuần). Download e-book: Korean 1.pdf  Korean audio files


Nếu bạn cần mua sách gốc bạn có thể liên hệ:  
Nguyễn Tiến Hải
Địa chỉ: Hàn Quốc, Suwon, Sungkyunkwan University.
Email: nguyentienhai@gmail.com 
Tel: (+82) 010-8472-8868

Nếu bạn cần mua sách phô tô bạn có thể liên hệ 
Nguyễn Lan Anh 
Email: nguyenlananhqb09@gmail.com 
Tel: (+84) 0901-381-258
Địa chỉ: Việt Nam, Sài Gòn.