Contact us

Ở Hàn Quốc:
Liên hệ: Nguyễn Tiến Hải
Số điện thoại: 010-8472-8868
Địa chỉ: 440-746, South Korea, Gyeonggi-do, Suwon-si, Jangan-gu, Cheoncheon-dong, 300 Sungkyunkwan University, Research Center 81807.
(Tiếng Hàn: 440-746 경기도 수원시 장안구 천천동, 300 성균관대학교 제1 종합연구동 81807호)
Email: nguyentienhai@gmail.com

Tài khoản ngân hàng:
Ở Hàn Quốc: Ngân hàng Wooribank (우리은행) 1002-944-908-900 (Chủ tài khoản: Nguyen Tien Hai).
Ở Việt Nam: Ngân hàng Vietcombank: 0311-000-669-168, chi nhánh Quảng Bình (chủ tài khoản: Tran Thi Oanh). 

foxyform