Friday, August 11, 2017

Hướng dẫn đặt mua file PDF 6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất

Mục·lục 6000 từ tiếng Hàn thường gặp nhất xếp theo tần số ở đây.
1. Báo giá:
Mỗi file PDF gồm có  25 từ tiếng Hàn với giải nghĩa tiếng Việt, tiếng Anh, gốc Hán Việt, phiên âm, và các câu ví dụ tiếng Hàn, tiếng Anh kèm bản dịch tiếng Việt của các ví dụ.

Mỗi file được tính phí 0.5 USD tương đương với 500 WON hay 10,000 VND.

2. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng hoặc PayPal.
Bạn vui lòng cho biết số lượng từ muốn học, vị trí từ bắt đầu và từ kết thúc, và chuyển khoản vào một trong các tài khoản dưới đây:

a. Tài khoản ngân hàng:
*Ở Hàn Quốc:  
Tài khoản ngân hàng: Wooribank (우리은행) 1002-944-908-900 (Chủ tài khoản: Nguyen Tien Hai).

*Ở Việt Nam:

Tài khoản ngân hàng:
- Vietcombank: 0311-000-669-168, chi nhánh Quảng Bình (chủ tài khoản: Tran Thi Oanh).

b. Tài khoản PayPal: email nguyentienhai@gmail.com

Bạn vui lòng đính kèm ảnh chụp màn hình chuyển khoản khi gửi email để việc xác nhận có thể thực hiện nhanh chóng.

Mọi chi tiết xin liên hệ email nguyentienhai@gmail.com 
hoặc số điện thoại: Hàn Quốc (+82) 010-8472-8868

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn.

===
Guide for purchasing PDF files of 6000 most common words in Korean language sorted by frequency (list here)

Price policy:
Price for each file PDF (25 words) with explanations and sample sentences in English, Vietnamese: 0.5 USD or 500 WON.

Payment: Bank transfer or PayPal
In Korea: Wooribank (우리은행) 1002-944-908-900 (Account holder: Nguyen Tien Hai).
PayPal account: email nguyentienhai@gmail.com.
Please contact me at  nguyentienhai@gmail.com for more details. Thank you very much and have a nice day.