Tuesday, November 1, 2016

Vĩ tố liên kết 디

Phạm trù: 연결어미 (Vĩ tố liên kết).

Cấu tạo: Kết hợp với một số tính từ để liên kết cùng một tính từ trước sau.
Tính từ đứng sau chỉ được dùng dưới dạng định ngữ là ‘디 ~(으)ㄴ’.

Ý nghĩa: Diễn đạt trạng thái nghiêm trọng.

Ví dụ:

그들은 좁디 좁은 방에서 세 식구가 살고 있어요.
Họ đang sống trong một căn phòng chật nít với 3 miệng ăn.

웬일인지 비싸 비싼 물건만 눈에 띈다.
Sao mà toàn đồ đắt đỏ dập vào mắt mình.

그는 맵 매운 김치를 잘도 먹는다.
Nó ăn Kimchi cay xè một cách ngon lành.

아들은 차디 찬 손을 내 빰을 대었다.
Con trai tôi chạm cái tay lạnh ngắt vào má tôi.

새는 높 높은 하늘을 향하여 날아가 버렸습니다.
Đàn chim đã bay về bầu trời cao vút.

(Tư liệu tham khảo: Từ điển ngữ pháp tiếng Hàn).