Monday, October 31, 2016

Ngữ pháp 더라

Cấu tạo: Vĩ tố chỉ thì + vĩ tố kết thúc 라.
Ý nghĩa: Diễn tả điều người nói hồi tưởng điều đã trải qua ở quá khứ và nói lại,là cách nói dạng trần thuật.

1. Trường hợp dùng vĩ tố kết thúc câu trần thuật đơn giản.
그 학생은 자전거를 잘 타더라.
Cậu học sinh đó đi xe đạp thật giỏi.

부인이 정말 미인더라.
Vợ anh đẹp thật đó.

2. Trường hợp dùng chung với đại từ nghi vấn.
이제 만나 그 애 이름이 뭐더라.Tên của đứa bé gặp hôm qua là gì nhỉ.

내가 돈지갑을 어디다가 두었더라.
Tôi đã bỏ ví tiền đâu đó rồi.

Soạn giả: 
vip.pro.04