Tuesday, October 6, 2015

Lòng tin của cha mẹ dành cho con quan trọng nhường nào...

Người dịch: Nguyễn Tiến Hải

"Một ngày nọ Thomas Edison về nhà và đưa một tờ giấy cho mẹ cậu. Cậu nói với mẹ, "Thầy giáo con đưa tờ giấy này cho con và bảo con chỉ đưa nó cho mẹ thôi."

Bà mẹ vừa khóc vừa đọc to lá thư to cho con bà nghe "Con trai bà là một thiên tài. Trường học này quá nhỏ đối với cậu ấy và không có đủ giáo viên giỏi để dạy cho cậu ấy. Nên xin bà hãy tự mình dạy cậu ấy.".

Rất nhiều năm sau khi mẹ Edison qua đời và Edison đã là một trong những nhà phát minh vĩ đại thế kỉ. Một ngày nọ ông nhìn lại những vật kỉ niệm cũ của gia đình. Đột nhiên ông thấy một tờ giấy được gấp lại trong góc ngăn kéo bàn. Ông cầm lấy và mở ra. Trên tờ giấy viết rằng "Con trai bà là một đứa loạn óc (bệnh thần kinh). Chúng tôi sẽ không để cậu ấy tới trường nữa.".

Edison đã khóc rất nhiều và viết trong nhật ký của mình như thế này "Thomas Alva Edison đã từng là một đứa loạn tâm thần, nhưng nhờ có người mẹ anh hùng mà đã trở thành thiên tài của thế kỉ".