Friday, January 2, 2015

[Sách nói] Phép lạ của sự tĩnh thức - Thích Nhất HạnhLink download file mp4:
https://www.dropbox.com/s/kuxrbu9ypbscu4b/Phép%20Lạ%20Của%20Sự%20Tĩnh%20Thức%20-%20Thiền%20sư%20Thích%20Nhất%20Hạnh.mp4