Friday, January 30, 2015

Giáo dục đại học Bắc Triều Tiên

Tác·giả: Nguyễn Văn Tuấn

Bên ngoài tòa giảng đường Đại học Nhân dân nằm trên Quảng trường Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng. 
(ảnh: Báo Giáo dục)
Việt Nam và Bắc Triều Tiên đang kỉ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Thấy báo chí lề phải ít có bài về người bạn đồng chí này, nên tôi nhân dịp này chia sẻ cùng các bạn vài thông tin tôi có được về giáo dục đại học ở Triều Tiên. Các bạn sẽ ngạc nhiên là họ có vẻ không bảo thủ và cố chấp như mình tưởng ...

Vì sao người Hàn·Quốc không còn mơ "giấc mơ Mỹ"?

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải


Ảnh: blurrent

Mình có quen một cô người Hàn có thẻ xanh Mỹ (có quyền thường trú ở Mỹ). Cô ấy kể rằng các bạn cô mỗi lần từ Mỹ về Hàn là đi bệnh viện trước tiên, mất vài ngày sửa chỗ này khám chỗ kia. Nghe nói bên Mỹ nhổ cái răng thôi mà mất hết 1000 USD, về Hàn nhổ răng chỉ mất 5 USD. Tỉ lệ thuế trên thu nhập cá nhân ở Hàn Quốc khoảng 20%, ở Mỹ cao hơn nhiều khoảng 50%. Bảo hiểm ở Mỹ nếu không có công ty đóng cho thì cũng cực kì cao (1000 USD/tháng, thế nên mới sinh ra Obama care giúp cho người nghèo, người thất nghiệp được đóng bảo hiểm), trong khi ở Hàn cô ấy đóng bảo hiểm 200 USD/tháng (loại cao, tính theo thu·nhập). Chi phí ở bệnh viện Mỹ thì cao khủng khiếp dù đã có bảo hiểm. Cô đã có bảo hiểm lo mà mỗi lần đi khám, bác sĩ mới hỏi han vài câu trong vài phút đã lấy 300 USD, rồi lại viết cho cái tên bác sĩ khác để đi khám tiếp. Bạn cô có người thân (người già) mới vào bệnh viện thôi chưa kịp điều trị gì đã chết ở đó và phải đóng 50,000 USD viện phí. Thế nên người Hàn mới có câu "đừng chết ở Mỹ"! 

Vậy nên bây giờ mới có làn sóng người Hàn từ Mỹ quay ngược trở lại Hàn. Ngày xưa người Hàn đã từng có "giấc mơ Mỹ" vì hồi đó ở Hàn không có đủ việc để làm. Còn bây giờ dịch vụ công ở Hàn Quốc rất nhanh chóng tiện lợi, lịch sự và rẻ. Mình đi đổi cái bằng lái xe từ Việt Nam mà chỉ mất 30 phút (từ khám sức khỏe cho đến khi nhận bằng lái Hàn Quốc được in ra)

Động·từ (동사) và sử·động từ (사동사) tương·ứng trong tiếng Hàn

Tác·giả: Nguyễn·Tiến·Hải

Động·từ (동사, 動詞, verb) và sử·động·từ (사동사, 使動詞, causative verb)
使 (sử): = sai khiến, sai phái, khiến cho
Nếu động·từ có nghĩa là A thì sử·động·từ tương·ứng có nghĩa là "khiến cho A".

1. Động·từ 끓다 (sôi) và sử·động·từ 끓이다 (khiến cho sôi, tức đun sôi) tương·ứng
Ví·dụ:
a) 끓다 (끓어요, 끓습니다, 끓었어요, 끓었습니다) sôi
국이 끓기 시작한다 = Nồi canh bắt·đầu sôi. = The soup is beginning to boil.
주전자의 물이 펄펄 끓고 있다. = Nước trong bình đang sôi sùng·sục. = The water in the kettle is boiling hard.

b) 끓이다 (끓여요, 끓입니다, 끓였어요, 끓였습니다) đun sôi, khiến cho sôi
물을 끓이다 = đun sôi nước

2. Động·từ 붙다 (dính) và sử·động·từ 붙이다 (khiến cho dính lại, tức dán, gắn vào) tương·ứng
Ví·dụ:

a) 붙다 (붙어요, 붙습니다, 붙었어요, 붙었습니다) dính
껌이 머리에 붙었다. = Kẹo cao su dính vào tóc. = I have gum stuck in my hair.

b) 붙이다 (붙여요, 붙입니다, 붙였어요,붙였습니다) dán lại, khiến cho dính lại
우표를 봉투에 붙이다 = dán tem vào phong·bì = stick a stamp on the envelope
지원서에 사진을 붙이세요 = Vui lòng dán ảnh vào đơn ứng tuyển. = Please attach a photograph to your application form.

3. Động·từ 살다 (sống) và sử·động·từ tương·ứng 살리다 (cứu sống) tương·ứng
Ví·dụ:
a) 살다 (sống) (살아요, 삽니다, 살았어요, 살았습니다)
당신은 무엇 때문에 삽니까? = Anh sống vì cái gì? = What do you live for?

b) 살리다 (cứu sống, khiến cho sống (lại))  (살려요, 살립니다, 살렸어요, 살렸습니다) 
당신이 날 살렸어요. = Anh đã cứu sống tôi. = You saved my life!
그 녀석을 살려 둘 수 없다. = Không thể để nó sống.

Các cặp động·từ và sử·động·từ tương·ứng khác có thể xem ở đây.
보다 (xem) - 보이다 (hiện ra, khiến cho xem được)
높다 (cao) - 높이다 (nâng cao, khiến cho cao lên)
죽다 (chết) - 죽이다 (giết chết, khiến cho chết)
알다 (biết) - 알리다 (cho biết, để cho biết)
남다 (còn lại) - 남기다 (chừa lại, để lại)
줄다 (giảm) - 줄이다 (làm giảm)
끝나다 (kết thúc) - 끝내다 (khiến cho kết thúc)
서다 (đứng) - 세우다 (khiến cho đứng dậy, làm cho đứng lên)
밝다 (sáng) - 밝히다 (thắp sáng, làm cho sáng lên; làm rõ, tiết·lộ (sự·thật))
...

Wednesday, January 28, 2015

Ở đâu có sâm và nấm linh chi tốt?

Tác giả: Dương Chính Chức

Dạo này, nhiều người hay hâm mộ sâm nấm, hôm nay, Om tôi có vài điều nói về sâm và Nấm Linh chi như thế này.

Trước hết, nói về Nhân sâm:- Thứ nhất, Sâm là thuốc bổ, không phải thuốc chữa bệnh. Vậy nên, ai mà nghĩ ăn sâm chữa bệnh thì nhầm nhé.

Câu tiếng Hàn trong ngày 2015-01-28Sentence of the Day (Intermediate):

임신한 지 5개월 됐어요.

Đã  mang bầu được 5 tháng. 
(Nguyên văn: Từ khi mang bầu đã được 5 tháng.)
I'm five months pregnant.

(일 개월, 이 개월, 삼 개월, 사 개월, 오 개월)
*********
임신
pregnancy

800 năm hoài cố hương

14/11/2006 04:51 GMT+7

TT - Tích xưa kể rằng nhà vua Cao Ly Kojong nằm mộng thấy một con chim lớn bay từ phương Nam đậu lại bên bờ Tây Hải, như báo điềm gặp được dũng tướng phương xa.

"Thụ hàng môn" - nơi có bia ghi ơn công trạng Lý Long Tường tại Hoa Sơn - Ảnh chụp lại từ "Hoa Sơn Lý thị tộc phổ" 

Sau đêm mộng báo điềm, nhà vua Kojong sai người đến Tây Hải tìm kiếm và gặp được hạm đội của Kiến Bình vương Lý Long Tường vừa trôi dạt vào bờ. Vị hoàng thân nước Nam được diện kiến nhà vua và các đại thần triều Goryeo.Tướng quân tha hương


Theo các tài liệu phóng viên Tuổi Trẻ thu thập được qua chuyến đi Hàn Quốc, nhà vua Kojong đối đãi rất tốt với hoàng thân Lý Long Tường, đồng ý cho trú ngụ tại một khu đất rộng ở Hae-ju, tỉnh Hwang-hae (Hoàng Hải). Từ đó, hoàng thân Lý Long Tường cùng tướng sĩ, thân bằng quyến thuộc bắt tay xây dựng cuộc sống lưu vong trên đất khách bằng các nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá và cả mở trường dạy thi phú, lễ nhạc, võ thuật...

Những hậu duệ Lý Long Tường đang sinh sống tại Seoul khi kể lại dòng dõi của mình đã không giấu niềm hãnh diện về sự kiện vẫn còn lưu trong nhiều sách sử cổ hay truyện dã sử Hàn Quốc về "Hoa Sơn tướng quân": "Năm Quí Sửu 1253, quân Mông Cổ cậy binh hùng tướng mạnh xâm lăng Cao Ly. Lý Long Tường năm ấy đã vào tuổi thất thập cổ lai hi, nhưng vẫn cưỡi ngựa trắng đôn đốc binh sĩ, dân chúng trong vùng xây thành An Nam chống trả quân Mông Cổ suốt năm tháng ròng.

Ông còn mang binh pháp Đại Việt ra để tham mưu cho các tướng lĩnh Cao Ly và kết quả cùng lập chiến công lớn khi đánh bại giặc Nguyên Mông". Vua Kojong đã phong Lý Long Tường làm tướng quân, cho lập bia ghi ơn công trạng Lý Long Tường tại nơi quân Nguyên Mông đầu hàng (gọi là "Thụ hàng môn"), đổi tên nơi họ Lý trú ngụ là Hoa Sơn. Nên từ đó dân chúng trong vùng suy tôn Lý Long Tường là Hoa Sơn tướng quân hay Bạch mã tướng quân (dũng tướng cưỡi ngựa trắng).

Gần 10% số tân tiến sĩ người nước ngoài ở Hàn Quốc là người Việt Nam

국내 외국인 신규박사 45% 중국 출신…인도·베트남 순

Ảnh: kenh14

국제신문 디지털뉴스부 inews@kookje.co.kr

 • 2015-01-27 14:01:24


 • 국내에서 박사학위를 딴 외국인의 절반 가까이가 중국 출신으로 27일 나타났다. 

  한국직업능력개발원(이하 직능원)이 격월간 동향지에 실은 '국내 신규 박사학위취득자 조사 자료'에 따르면 직능원이 2013년 8월과 작년 2월 국내 박사학위 취득자중 외국인 753명을 분석한 결과, 출신 국가는 중국이 333명(44.8%)으로 가장 많았다고 연합뉴스가 전했다. 

  그다음 인도 75명(10.1%), 베트남 72명(9.7%), 파키스탄 36명(4.8%) 등의 순으로 집계됐다.

  전공계열은 공학(30.9%)과 자연(27.0%)의 비중이 컸고 사회(14.9%), 인문(12.9%), 의약(9.0%) 등의 순으로 파악됐다. 

  또 남성이 464명(61.6%)으로 여성보다 훨씬 많았고 421명(55.9%)은 비수도권 대학에서 박사학위를 취득했다. 

  한국에서 박사학위를 취득한 이유에 대해서는 184명(37.6%)이 '연구시설 등 좋은 연구환경'을 꼽았다. 

  절반이 넘는 383명(54.6%)은 국내외 대학, 기업, 연구소, 정부 등에 취업했다.

  해외 취업자의 경우 94.5%가 정규직인 반면, 국내 취업자는 정규직이 36.4%에 그쳤다.

  한국에서 일자리를 얻은 외국인 신규 박사 146명 가운데 44명(30.1%)은 계속 국내에 잔류하기를 원하는 것으로 조사됐다. 디지털뉴스부

  Nguồn: http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0300&key=20150127.99002140124

  Người Hàn Quốc kém văn minh

  Tác giả: Nguyễn Tiến Hải

  Ảnh: Korea.net

  Không chỉ mình mà nhiều bạn từ các nước khác cũng có nhận xét là người Hàn Quốc kém văn minh (bất lịch sự). Chắc là họ không được giáo dục tử tế. Những hành động sau rất phổ biến mà họ coi như không có vấn đề gì:
  - vừa đi ngoài hành lang vừa đánh răng (đáng lẽ chỉ nên đánh răng ở nhà vệ sinh)
  - trang điểm trên tàu, bus và những nơi công cộng
  - ho hay hắt xì hơi không dùng tay che miệng
  - ăn uống soàm soạp thô tục như heo
  - dùng thìa cá nhân của mỗi người múc vào bát canh chung
  ....
  Người Việt Nam có thể tự hào về cách ăn uống của mình, dù mình còn nghèo nhưng mình sang hơn họ. Có người nói Hàn Quốc giàu quá nhanh nên văn minh không bắt kịp kinh tế.

  Người Hàn Quốc còn có một tật nữa rất nghiêm trọng: đó là ghét bị người nước ngoài chỉ ra cái sai của mình nên mình đừng dại dột mà góp ý với họ.

  (sẽ cập nhật tiếp)

  Tuesday, January 27, 2015

  Khác biệt muôn thuở lối sống Á - Âu

  Thứ ba, 27/1/2015 | 06:16 GMT+7

  Ảnh đồ họa "Đông Tây gặp gỡ" (East Meets West) của Yang Liu đề cập đến khác biệt muôn thuở giữa phương Đông và phương Tây dưới góc nhìn hài hước và chiêm nghiệm.

  Khác biệt lối sống Á - Âu ở phòng chờ sân bay
  Cách bộc lộ cảm xúc: Người phương Tây thể hiện cảm xúc khá chân phương, dễ nắm bắt trong khi người phương Đông có thể "trong héo ngoài tươi", khó biết chắc tâm trạng thực sự của họ. Nghệ sĩ Yang Liu chia sẻ: "Những đúc kết được thể hiện trong bộ ảnh đồ họa này mang quan điểm cá nhân, dựa trên những trải nghiệm và cảm nhận của bản thân tôi sau gần 20 năm sinh sống ở Châu Âu".
  Văn hóa xếp hàng: Người phương Tây thường có thói quen xếp hàng nghiêm chỉnh để chờ đến lượt mình. Người phương Đông thường nôn nóng và ít khi chịu vào hàng. Điều này đã được cải thiện ở một số thành phố lớn ở Châu Á nhưng chưa phải là mọi lúc, mọi nơi.  Âm thanh trong nhà hàng: Người phương Đông thường coi những nơi quán xá nhà hàng như chốn riêng và thường cười nói vô tư ít để ý đến xung quanh. Âm thanh trong những nhà hàng thường náo nhiệt, ồn ào quá mức, cộng thêm tiếng nhạc xập xình. Những quán xá ở Tây hoặc dành cho người Tây, thực khách thưởng thức bữa tối trong tiếng trò chuyện thủ thỉ, đủ để người đối diện nghe thấy. Người phương Tây ngại nói to trong những không gian công cộng.
  Con cái trong gia đình: Với người phương Đông, một đứa con ra đời được chào đón nồng nhiệt, cưng chiều... và những nỗi buồn, niềm vui của cả nhà xoay quanh đứa con. Sự quan tâm này đi kèm với bao bọc quá mức, đôi khi khiến đứa con thấy mất tự do, bị quản quá chặt. Người phương Tây thì khác, con cái cũng có vị trí ngang với các thành viên, nhận được sự yêu thương, có những quyền lợi và nhiệm vụ riêng. Những đứa trẻ phương Tây được dạy tính tự lập từ bé. Đủ 18 tuổi, họ không còn sống chung với bố mẹ.

  Saturday, January 24, 2015

  [Bài hát] 유리구슬 (Chuỗi hạt thủy·tinh) (ban nhạc GFRIEND)

  유리구슬(Glass Bead)

  여자친구 (GFRIEND)|여자친구 1st Mini Album

  가사
  투명한 유리구슬처럼 보이지만 그렇게 쉽게 깨지진 않을 거야
  사랑해 너만을 변하지 않도록 영원히 널 비춰줄게

  내가 약해 보였나요 언제나 걱정됐나요
  달빛에 반짝이는 저 이슬처럼 사라질 것만 같나요

  불안해마요 꿈만 같나요 널 위해서 빛나고 있어
  떨리는 그대 손을 꽉 잡아줄게요 따스히 감싸줄게요

  투명한 유리구슬처럼 보이지만 그렇게 쉽게 깨지진 않을 거야
  사랑해 너만을 변하지 않도록 영원히 널 비춰줄게

  못 이룰 것 없어요 그대만 있어준다면
  어두웠던 맘 속에 밝은 햇살을 비춰줘 언제까지나

  두근거리는 심장소리에 그대의 마음이 전해져
  떨리는 어깨 이젠 꼭 안아줄게요 따스히 감싸줄게요

  투명한 유리구슬처럼 보이지만 그렇게 쉽게 깨지진 않을 거야
  사랑해 너만을 변하지 않도록 영원히 널 비춰줄게

  달콤한 말도 필요 없어요 (oh 없어요) 매일같은 꿈에 행복해요 (들리나요)
  아름다운 미소를 모두 담아 둘게요
  깨지지 않도록 지켜줘 언제까지나
  소중해 그 누구보다 더 널 사랑해 믿기지 않는 기적이 찾아 온 거야
  사랑해 너만을 변하지 않도록 영원히 널 비춰줄게 (영원히 널 비춰줄게)

  투명한 유리구슬처럼 보이지만 그렇게 쉽게 깨지진 않을 거야
  사랑해 너만을 변하지 않도록 영원히 널 비춰줄게

  Wednesday, January 21, 2015

  Co-founder Là Yếu Tố Quyết Định Để Thành Lập IT Startup

  “Công ty đầu tiên của tôi đóng cửa cho mâu thuẫn giữa tôi với co-founder. Có những game không tạo lợi nhuận cho công ty trong cả nửa năm… Từ những khó khăn đó, tôi rút ra nhiều bài học để xây dựng Senspark như hôm nay.”
  Đọc bài phỏng vấn của ITviec với anh Hồ Việt Lâm, Founder & CEO của Senspark để nghe anh chia sẻ về:
  • Những khó khăn anh từng trải qua khi thành lập Senspark và bài học anh rút ra từ đó.
  • Những yếu tố quyết định khi thành lập một IT startup.
  • Lời khuyên dành cho những developer muốn thành lập startup.
  Tiểu sử: Anh Lâm làm việc tại nhiều công ty outsourcing lớn nhỏ khác nhau trong khoảng hai năm rồi quyết định thành lập startup của riêng mình. Anh từng khởi nghiệp ba lần, hai lần thất bại, lần cuối cùng thì thành công với Senspark.
  Thành lập được 3,5 năm tại Tp.HCM với gần 10 thành viên, Senspark là công ty game mobile cho điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy các hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone. Mọi game app đều miễn phí, công ty kiếm lợi nhuận từ dịch vụ quảng cáo tại app.

  Vì sao anh lại muốn thành lập một IT startup?

  Ban đầu tôi cũng không muốn thành lập công ty. Tuy nhiên để theo đuổi niềm đam mê và hiện thực những ý tưởng của cá nhân, nếu không lập công ty thì tôi khó có thể làm được.

  Điểm cộng và điểm trừ của việc thành lập một IT startup là gì?

  Điểm trừ là chịu rất nhiều trách nhiệm. Tôi cần lo lắng cho nhân viên và sự nghiệp của họ lẫn tôi. Điểm cộng là khi thành công, tôi đạt được danh vọng, địa vị và tiền bạc mà mình mong đợi.

  Saturday, January 17, 2015

  Truyện ngắn 첫 데이트 (Ngày hẹn hò đầu tiên)

  Five things successful PhD students refuse to do

  High achievers work out how to stand their ground and make the most of every opportunity.

  Too many PhD students feel as if they can’t do anything but show up to the lab and look busy. Photograph: Alamy
  W

  hen my first year as a PhD student became a daily grind of going to several classes a day and learning endless new experiments and procedures in the lab, I looked around for inspiration from older and more successful students.

  What were they doing differently? I eventually realised that the high-achieving postgrads all had one thing in common: refusal. Here are five things they simply refused to do:
  1) Feel like a failure

  Like most other students, I started my PhD as one of the smartest kids in college. But in graduate school, everyone was smart. I was no longer special – I was normal. I went from being a big fish in a small pond to just being a fish. I came to realise that a lot of students felt like failures. Some of them were able to shake this feeling. But others went on to develop mental illnesses. One student, whom I knew personally, ended up taking his own life after just one year.

  Feeling like a failure as a PhD student is a serious issue. Studies and reports increasingly show that mental illness is on the rise in academia. One of the biggest reasons that it's rising is because many academics are perfectionists and are not willing to accept failure as part the process of learning. Many of them are also unwilling to reach out to other students or faculty for help. Instead, they isolate themselves and work harder and harder until something snaps.

  Successful PhD students aren't perfectionists and they refuse to isolate themselves. These students realise that failing is the fastest way to learn.

  They're not ashamed to say, "I don't know." They're also not ashamed to ask for help, especially when they're facing very real problems like depression, anxiety, or other mental health issues. Admitting that you don't know something or asking for help is not defeat, it's success.

  The key is to allow for failure without feeling like a failure. If you do start feeling like a failure, don't isolate yourself. Instead, reach out. Ask for help and allow others to support you.

  2) Feel out of control

  Đàn ông và đàn bà  1. Đàn bà cần TÌNH YÊU của người đàn ông và trao cho họ SEX
  Đàn ông cần SEX và vì thế họ phải trao cho đàn bà TÌNH YÊU.

  2. Đàn bà chứng minh bản thân bằng cách chăm sóc gia đình và người chồng
  Đàn ông chứng minh bản thân bằng cách chăm sóc chính mình.

  3. Đàn bà sinh ra là CON NGƯỜI, chính vì có đàn ông họ mới trở thành ĐÀN BÀ
  Đàn ông sinh ra là ĐÀN ÔNG, chính vì có đàn bà họ mới trở thành CON NGƯỜI.

  4. Muốn biết phải nói gì thì hãy hỏi đàn bà
  Muốn biết phải làm gì thì hãy hỏi đàn ông

  5. Đàn ông sẽ không bao giờ tin là có những người đàn bà thành công vì họ sử dụng đầu óc. Đàn ông luôn nghĩ đàn bà chỉ có thể đạt đến thành công khi đánh đổi thể xác hoặc ăn may. Nếu cả hai đều không phải thì chứng tỏ đấy là “một người đàn bà mặc quần”.

  6. Đàn bà giữ đàn ông bằng cách chung thủy
  Đàn ông giữ đàn bà bằng cách nói dối.


  7. Khi người đàn bà hiểu được một người đàn ông, chính là khi họ hiểu được tất cả những người đàn ông khác.
  Khi đàn ông hiểu được hết những người đàn bà, đó vẫn là lúc họ chưa hiểu được một ai trong số họ hết.

  8. Người đàn bà có thể làm mọi cách để thay đổi người đàn ông của họ, nhưng khi anh ta thay đổi thì đàn bà lại không thích anh ta nữa.

  9. Những thằng đàn ông khoe khoang chiến tích là những thằng không biết làm tình.
  Những thằng biết làm tình không có thời gian để khoe khoang.

  10. Đàn ông kết hôn khi họ quá mệt mỏi trên con đường chinh phục.
  Đàn bà kết hôn vì họ tò mò.
  Cuối cùng thì cả hai đều thất vọng.

  11. Chỉ có một điểm mà đàn ông và đàn bà giống nhau là : “Không bao giờ tin được đàn bà”.

  12. Đàn bà nhìn thấy những gì họ muốn.
  Đàn ông muốn những gì họ thấy.

  13. Đàn bà yêu những thứ đơn giản nhất trên thế giới này. Ví dụ điển hình là đàn ông.

  Friday, January 16, 2015

  [Chanson] J'en Ai Marre (Alizée)  J'en Ai Marre

  J'ai la peau douce
  Dans mon bain de mousse
  Je m'éclabousse
  J'en ris !

  Những đổ vỡ và cơ hội từ Charlie

  Tác·giả: Tiến·sĩ Nguyễn Phương Mai
  Amsterdam University of Applied Sciences
  14 tháng 1 2015


  Hệ lụy khủng khiếp mà cuộc tấn công vào tòa báo Charlie Hebdo tuần qua mang lại trước tiên đương nhiên là mạng người, kể cả vô tội lẫn có tội (tùy theo quan điểm của từng người). Nhìn ở một góc độ sâu xa hơn, đây là đòn đánh thẳng vào một trong những giá trị cơ bản nhất của văn hóa Pháp.

  Quyền tự do ngôn luận được chính thức xuất hiện dưới văn bản pháp lý từ thế kỷ thứ 17 ở Anh (Bill of Right) và thế kỷ thứ 18 trong thời cách mạng Pháp (Right of Man). Người Pháp nổi tiếng bởi tính cách thích tranh luận, mổ xẻ, soi xét xuôi ngược hoặc đưa ra các ý kiến trái chiều để nhìn sự việc dưới góc độ thấu đáo nhất có thể. Có lẽ chính vì vậy mà nước Pháp sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng lỗi lạc.

  Tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ, tự do thể hiện quyền dân chủ trở thành nền tảng cho một tính cách dân tộc và danh tính văn hoá. Cuộc tấn công vào Charlie chính vì vậy được nhìn nhận như thể một cuộc tấn công vào quyền được là người Pháp trên đất Pháp.

  Nhưng Charlie cũng là cơ hội để chúng ta xem xét lại những quan điểm cũng như sự ngộ nhận đã âm ỉ từ nhiều năm qua:


  Xung đột giữa Hồi giáo và phương Tây?


  Em trai viên cảnh sát bị giết Ahmed Merabet nói những kẻ giết người không phải là người Hồi mà chỉ là những phần tử khủng bố.
  Xin lưu ý ngay từ đầu là hai trong số những nạn nhân trong cuộc tấn công là người Hồi. Ông Mustapha Ourrad là biên tập viên tranh biếm hoạ và viên cảnh sát Ahmed Merabet. Những tuyên bố phản đối cuộc tàn sát đầu tiên thuộc về các lãnh tụ Hồi giáo. Không thể đếm được con số tín đồ Hồi nguyền rủa những kẻ sát nhân, và đương nhiên không thể đếm được những người Hồi dành cả ngày chủ nhật vừa qua để tham gia vào cuộc tuần hành phản đối, không những ở khắp châu Âu mà thậm chí ở Ramallah (Palestine).

  Nói một cách ngắn gọn, người Hồi ở cả hai bên chiến tuyến. Trong thực tế, số người Hồi là nạn nhân của Hồi giáo cực đoan nhiều gấp 8 lần số nạn nhân không phải là người Hồi giáo. Thủ lĩnh Hồi giáo Hezbollah tuyên bố vụ tấn công vào Charlie là hành động phỉ báng Hồi giáo gấp nhiều lần những bức biếm họa.

  Thursday, January 15, 2015

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không thể ngăn cấm thông tin trên mạng xã hội

  Báo Thanh niên, 15/01/2015 12:43
  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Các đồng chí ngồi đây đều tham gia mạng xã hội, có điện thoại để lên facebook xem thông tin. Vậy làm sao để thông tin đó đúng đắn, chúng ta không ngăn, không cấm được đâu các đồng chí." 

  (TNO) Chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015 của Văn phòng Chính phủ sáng nay 15.1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên yêu cầu văn phòng phải làm sao để tổ chức, định hướng thông tin trên mạng xã hội như facebook một cách nhanh chóng, chính xác khi không thể ngăn cấm người dân.

  Thủ tướng yêu cầu năm 2015 phải định hướng thông tin
  đúng đắn trên mạng xã hội - Ảnh: Ngọc Thắng 
  Đánh giá công tác thông tin - truyền thông năm 2014, Thủ tướng cho rằng năm qua có bước tiến tốt, thông tin điều hành và các quyết sách của Chính phủ, Thủ tướng kịp thời đến với người dân. Tuy nhiên, cần phải phát huy hơn nữa và phải xem chức năng thông tin là một mảng công tác quan trọng; kịp thời cung cấp các quyết định của Thủ tướng, Chính phủ để toàn dân được biết, tạo sự đồng thuận, đồng lòng trong xã hội.

  Người Việt nghĩ nhỏ, khó làm việc lớn


  Tác giả: Nguyễn Lễ

  Cầu Nhật Tân là niềm tư hào của người dân Hà Nội  Hà Nội có cây cầu mới. Phải nói là đẹp và hoành tráng nhất từ trước đến nay. Năm trụ cầu vươn lên sừng sững giữa trời tượng trưng cho năm cửa ô hay năm cánh hoa đào của làng đào Nhật Tân ngay dưới chân cầu.


  Đừng nói chi người dân gốc Hà thành, nếu tôi có mặt ở Hà Nội lúc này tôi cũng muốn đứng giữa cầu để ghi lại khoảnh khắc mình được chứng kiến một lần thủ đô thay da đổi thịt.

  Thế nhưng, cầu đã thông, xe đã chạy, đi bộ thì cấm thì chụp làm sao đây? Chỉ có nước chạy xe lên cầu rồi dừng lại mà chụp.

  Y như rằng, chỉ một hai ngày sau báo chí đã la ầm lên về 'những hình ảnh xấu trên cây cầu đẹp'.

  Họ tường thuật những chiếc xe dựng chình ình giữa cầu, nam thanh nữ tú làm dáng giữa dòng xe đang chạy hay dải lan can phân cách cheo leo là thế cũng bị trèo lên để lấy góc ảnh 'độc'.

  Trước đó mấy ngày, báo chí còn đưa tin cầu Phú Mỹ trên sông Sài Gòn người dân dàn hàng xem pháo hoa mừng năm mới mặc kệ dòng xe bị chặn ngang giữa đường.

  Cũng may chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Có lẽ cánh tài xế ở Việt Nam đã không còn lạ gì tập quán của dân mình.  Người Việt 'tùy tiện'

  Những câu chuyện người Việt 'tùy tiện', 'vô kỷ luật' hay 'thiếu ý thức' như thế nhan nhản trên báo chí mà chúng ta chắc cũng không còn lạ gì.

  Tại Đà Lạt, người Nhật trồng rau sạch có lãi, ta thì sao?

  Dân trí Trong khi người dân nước mình loay hoay chưa biết trồng cây gì, nuôi con gì thì ngay tại cao nguyên Đà Lạt, các doanh nghiệp Nhật Bản đã bỏ vốn đầu tư thành công với các mô hình rau sạch công nghệ cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thế giới.

  Người Nhật không chỉ đem máy móc, ốc vít sang đầu tư, hiện nay họ còn đem giống, phân bón, công nghệ và tiêu chuẩn trồng rau sạch, an toàn sang Việt Nam để xuất khẩu. Chỉ trong thời gian ngắn, những thành công lớn của họ đã mở ra nhiều cơ hội và nhiều những dự định táo bạo biến Việt Nam trở thành 1 “vựa rau an toàn Châu Á”.
  Từ “Làng Thần Kỳ” thứ hai
  Mặc dù theo thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nông nghiệp Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2014 có giảm tuy nhiên, điểm tích cực là nông nghiệp đang là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư (NĐT) đến từ Nhật. Người Nhật không đổ quá nhiều vốn đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam mà họ từng bước thử nghiệm ở các dự án trồng rau sạch và chỉ trong thời gian ngắn đã thành công.
  Rau sạch "Làng Thần Kỳ" có thể ăn ngay tại ruộng

  Tại Lạc Dương (Lâm Đồng) chỉ sau 8 tháng thử nghiệm từ tháng 2/2014, “Làng Thần Kỳ” rau xà lách Mỹ sản xuất theo công nghệ Nhật Bản đã xuất hiện. Người có công biến mảnh đất cằn ấy thành vựa rau sạch nổi tiếng Lâm Đồng là 1 người Nhật Bản, ông Hironosi Tsuchiya - Giám đốc đại diện Quỹ Đầu tư HT Capital tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH An Phú Lacue.

  How to make a woman crazy about you

  Are you crazy about a woman in your office? Make a move quickly or she will be gone, to another guy. There are many things guys can try on girls, here are some of the psychological tricks that can help you catch the love of your life: 

  1. Be mature 

  Women tend to mature earlier than men and often complain about immaturity in men. Be mature in your behavior and think before you speak. Be conscious of your words and the way you say them. Don’t panic in tough situations, act as a protective shield for the woman. She should know how responsible you are regarding work, finances, family, and future. Women love it when men care about their desires, likes, and dislikes. Talking to a woman about herself is an easy way to make her crazy about you. 


  2. Be active and energetic 

  Energy takes many forms, for example flirting, butterflies in the stomach, tension, or nervousness. Here we are referring to the energy that makes you charming to a girl. The more active you are, the more she wants to spend time with you. Be spontaneous, witty, make her laugh, touch her lightly, engage in sexual innuendos, and be little naughty. These things will make her think of you 24*7. 
  3. Lose the chain 

  A woman is more likely to be mad about you if she thinks she can lose you. Don’t spend all your time around her. Let her miss you and feel your importance. Cancel dates sometimes and don’t always return phone calls. This will make you confident and increase your importance. Show her you are not addicted to her. However don’t overdo this. If you seem to be playing games, this might work the other way for you. Maintain some ego and attitude. 


  4. Be a romantic pal 

  This is the best way to get a woman in. Women can be emotional and this is what makes this trick work better than others. Get her emotions focused on you. Write poetry for her, she is going to love it. Women love it when men appreciate their beauty and jot down their feelings in a pattern. If you are bad at writing poems, choose your favorite by someone else and explain your emotions that way. 


  5. Be humorous 

  Women love funny guys, make her laugh when you can. Use your sense of humor all the time, this will make her enjoy your company and crave your presence more. Act freely and unreserved so that she can comfortably approach you. Be lively and don’t hesitate to talk about things with her. Soon she will not be able to spend a day without you and will get used to your humor. 


  6. Compliment her sincerely 

  Never hesitate to compliment your girl. Women put a lot of effort into their appearance and love to hear compliments. Make sure you are not doing it too frequently, make it feel real and genuine. Complimenting her daily about how beautiful she looks will make her used to it and she will get bored. Compliment her decency, nature, and innocence. Talk about her cuteness and smile. 


  7. When to say I Love You 

  This is an important stage of a relationship, these 3 words are heavy and meaningful, they should not be used in the beginning of a relationship. As your relationship goes on, your emotions develop. It is suggested to shoot these three words when your conversation with her is getting emotional or sensual. Tell her how special she has become to you and how happy you are with her. Remember to say these words in an emotional conversation because if you use these words in the beginning, then she won’t be able to feel your love for her. Have patience and wait for the right time. Until then follow the above tricks and make her crave you. 

  Wednesday, January 14, 2015

  Tuesday, January 13, 2015

  ‘묻지마’ 폭행범 붙잡은 '케이팝스타'

  그 상황에 있었다면 누구라도 그렇게 하셨을 거예요.
  Bất cứ ai nếu ở vào tình huống đó cũng sẽ làm như vậy.

  Monday, January 12, 2015

  Giáo dục Việt Nam: nhận dạng bệnh trạng và đề nghị cải cách

  Hiến kế cải cách giáo dục Việt Nam 

  Tác·giả: Nguyễn·Văn·Tuấn
  Viện nghiên cứu Y khoa Garvan 
  Trường đại học New South Wales
  Australia
  2015/01/10

  Thật khó mà liệt kê hết những tín hiệu về sự suy thoái của nền giáo dục. Nhưng đây đó và một cách thường xuyên, chúng ta chứng kiến những sự việc có liên quan đến -- hay xuất phát từ -- giáo dục. Những sự việc này tuy nhỏ nếu nhìn bề mặt, nhưng phía dưới bề mặt đó, nó lại là một căn bệnh trầm kha của nền giáo dục đã và đang gặp trở ngại, một nền giáo dục được xây dựng trên nền tảng của một chủ trương có thể nói là sai lầm.

  Phần I: Những tín hiệu

  Chẳng hạn như câu chuyện về chương trình "Ai là triệu phú" trên đài truyền hình VTV3 làm giới báo chí xôn xao gần đây (1). Trong chương trình, người ta đưa ra câu hỏi "Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ai" và người ta cho 4 câu trả lời: (a) ông hàng xóm; (b) chú cạnh nhà; (c) ba; và (d) bác đầu ngõ. Thoạt đầu nếu chỉ thấy lướt qua thì ai cũng cười nghiêng ngả vì cái trò hề, nhưng sau trận cười, có lẽ nhiều người sẽ giật mình. Giật mình vì câu hỏi hết sức vô duyên, và những câu trả lời cực kì vô giáo dục. Tính vô duyên và vô giáo dục đó, cùng với những sự việc khác trong thời gian qua, là những tín hiệu của một nền giáo dục đang xuống dốc không kìm lại được.

  Câu hỏi "mẹ thương con vì con giống ai" có vẻ là một chuyện tiếu lâm trên bàn nhậu, hơn là một câu hỏi nghiêm túc mang tính giáo dục. Đọc câu hỏi này chúng ta nhớ đến quyển Từ điển Tiếng Việt của một tác giả bí ẩn tên là Vũ Chất. Quyển từ điển đó gây xôn xao và làm tốn nhiều giấy mực của báo chí một thời, vì những kiểu giải thích tếu táo như "Quản giáo" là "Người coi một giáo đường hay tu viện", "Tù trưởng" là "người đứng đầu trông coi tội nhân", "Tao đàn là "Chỗ nằm của tao nhân thi sĩ", v.v. Ấy thế mà quyển từđiển được Nhà xuất bản Trẻ phát hành! Mà, còn ghi rõ là "Từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh" (2). Quyển từ điển đã bị thu hồi, nhưng không ai đoán được tác động của nó. Câu hỏi "mẹ thương con vì con giống ai" thuộc cái típ của Từ điển Tiếng Việt của Vũ Chất.

  Điều đáng nói là người ta lẫn lộn giữa sự tếu táo và học thuật. Những câu nói vô duyên như thế và những câu trả lời "mất dạy" như thế mà được đưa lên đài truyền hình quốc gia cho hàng triệu người xem. Nó chứng tỏ những người "gác cổng" đền giáo dục đã thất bại một cách thê thảm. Không thểbiện minh bằng bất cứ lí lẽ nào cho sự thất bại đó.

  1.1 Những người "gác đền"

  Nói đến những người gác đền, chúng ta nghĩ ngay đến người đứng đầu ngành giáo dục.

  [Song] Bad project (for PhD students, Lady Gaga parody) by Zheng Lab

  40 năm trước kinh tế Việt Nam bằng Hàn Quốc?

  Tác·giả: Nguyễn·Văn·Tuấn

  Một bài báo trên Vietnamnet của một vị giáo sư cao tuổi viết rằng "Khoảng 40 năm trước đây kinh tế Việt Nam (VN) với Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên còn ngang hàng nhau. So với Hàn Quốc kinh tế ở miền Bắc khi đó còn nhỉnh hơn một chút. GDP bình quân đầu người ở miền Bắc là khoảng 100 USD/người, còn Hàn Quốc là khoảng 80 USD/người." (1). Cứ mỗi lần đọc những nhận xét như thế này tôi thấy phân vân vì khó tin. Tôi nghĩ 40 năm trước, Hàn Quốc đã hơn hẳn VN về kinh tế và khoa học & công nghệ.

  Tôi thử kiểm tra nguồn tài liệu của World Bank (2) thì thấy rõ ràng năm 1975, Hàn Quốc có GDP cao hơn Việt Nam. Theo số liệu của World Bank World Development Indicators do nhóm Oxford Economic Forecasting phân tích, thì GDP của Hàn Quốc năm 1975 là 100 tỉ USD (tính theo giá trị năm 2010), cao gấp 5.5 lần so với VN (lúc đó ước tính là 18.1 tỉ USD). Thật ra, năm 1975, GDP của Thái Lan là 43.2 tỉ USD, tức đã hơn gấp 2 lần VN.

  Theo tính toán của WB thì GDP đầu người năm 1975 của Hàn Quốc là 646 USD (thời giá 2010), Thái Lan là 351 USD, và VN thì mãi đến 1985 cũng chỉ 239 USD (3).

  Tôi thấy mấy con số này có vẻ phù hợp với thực tế mà tôi quan sát. Năm 1981, khi đến Thái Lan, tôi đã thấy họ hơn miền Nam rất xa. Thủ đô Bangkok của họ đã hơn hẳn Sài Gòn về qui mô và trình độ phát triển. Mà, nghĩ cũng hợp lí, một đất nước bị tàn phá vì chiến tranh thì làm sao bằng một đất nước làm giàu trong thời bình, thậm chí còn nhờ chiến tranh của VN mà họ thăng tiến. Chẳng hiểu sao thời đó mình hay gọi Sài Gòn là "Hòn ngọc Viễn Đông". Có lẽ là một cách tự ru ngủ mình thôi.

  Trước 1975, Hàn Quốc (lúc đó tụi tôi quen gọi là "Đại Hàn") từng tài trợ cho miền Nam Việt Nam. Năm 1972 họ từng xây dựng bệnh viện cho VNCH (Bệnh viện Chợ Quán). Trước đó (1969-70) Hàn Quốc đã từng xây xa lộ cho VNCH và được dùng cho đến nay. Thời đó, trình độ công nghệ cầu đường của họ đã hơn hẳn VN (không tính miền Bắc VN). Khó có thể nói 40 năm trước Hàn Quốc tương đương với VN được. Tôi nghĩ 40 năm trước Hàn Quốc đã hơn VN khá xa.

  ===
  (1) VietnamNet, Người Việt: Cứ mãi làm theo, sẽ luôn tụt hậu, 26/12/2014  Nguồn: https://www.facebook.com/drtuannguyen/posts/10203717396162501, December 26, 2014

  Xem thêm: 
  Hàn·Quốc thời phong·kiến đã văn·minh vượt·trội hơn hẳn Việt·Nam
  Di·sản phát·minh độc·đáo của người Hàn·Quốc

  Saturday, January 10, 2015

  Ăn cà chua xanh dễ bị ngộ độc

  Những bệnh cần rất thận trọng khi ăn cà chua


  (LĐO) B.T - TỔNG HỢP - 7:14 PM, 23/11/2014


  Cà chua được xem là một thực phẩm giàu chất dinh dưỡng để tiêu hoá, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Cà chua giúp phòng ung thư, tốt cho người viêm thận, bảo vệ tim mạch,... Tuy nhiên, khi ăn cà chua, cần đặc biệt lưu ý những điều dưới đây để tránh gây hại cho sức khỏe.

  Không nên đun cà chua quá kĩ: Nếu đun cà chua ở nhiệt độ cao quá lâu hoặc đun đi đun lại nhiều lần thì sẽ làm mất đi các vitamin và làm giảm giá trị dinh dưỡng có trong cà chua. Vì vậy, không nên đun cà chua quá lâu để giữ lại được các chất dinh dưỡng bạn nhé!
  Không ăn cà chua xanh: Ăn cà chua lúc chưa chín là một sai lầm lớn vì bạn có thể sẽ bị ngộ độc. Bởi trong cà chua chưa chín có chứa số lượng lớn hợp chất có tên ‘alkaloid’ dễ gây ngộ độc thực phẩm. Khi cà chua chín, các chất độc hại trong cà chua sẽ giảm dần và hết khi cà chua chín đỏ. Vì vậy, với những quả cà chua chưa chín, tuyệt đối không nên ăn. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh thường là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác… thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng.

  Trung·Quốc đã vượt Mỹ và trở·thành bá·chủ kinh·tế thế·giới

  GLOBAL ECONOMY

  China surpasses U.S. to become largest world economy  Nov. 9, 2014 - FILE photo of woman walking past a shop in Huairou district where the g Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit met in Beijing, China. For the first time in decades, the U.S. is no longer the largest economy in the world, and China has become number one. (AP)
  For the first time in decades, the U.S. is no longer the largest economy in the world, and China has become number one, the International Monetary Fund says. 
  The IMF recently released the latest numbers for the world economy, stating that China will produce $17.6 trillion in terms of goods and services--  compared with $17.4 trillion for the U.S.

  Người Hồi·giáo sẽ thống·trị thế·giới?


  Số người theo đạo Hồi trên thế giới rất đông (1.6 tỉ người năm 2012), chỉ đứng thứ nhì sau Thiên chúa giáo và được dự báo sẽ vượt lên đứng đầu trong tương lai không xa. 

  Đạo này coi Chúa Jesus của Thiên chúa giáo là một trong các đấng tiên tri và Muhammad (570-632) là đấng tiên tri cuối cùng ghi lại lời của Thượng đế vào kinh thánh. Họ rất yêu mến ngài Jesus. "Họ cũng tin tưởng Cựu ước và Tân ước là kinh sách của Allah (tức Thượng đế) nhưng họ không thi hành theo vì sự "lệch lạc" do người Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo tạo ra và thiên kinh Qur'an được Allah mặc khải xuống để điều chỉnh lại những gì đã sai trái ở hai kinh sách đó."

  Đấng tiên tri Muhammad có tới 13 bà vợ, trong đó có bà Aisha (613-678) ông cưới lúc bà mới 6 tuổi và khi đó ông đã hơn 50 tuổi (chuyện này hay bị thế giới phương Tây châm biếm), bà Aisha có công lớn trong việc truyền bá tư tưởng của Muhammad. 

  Đạo Hồi có một luật rất nghiêm khắc: Nếu trai gái ngủ với nhau mà người con trai không chịu cưới cô gái thì chàng trai sẽ bị đi tù.

  (trong tiếng Ả Rập, Islam = Hồi giáo, Muslim = người theo Hồi giáo)

  Thursday, January 8, 2015

  Phim tài liệu ăn khách cuối năm 2014: Người ơi, đừng qua sông

  Tác·giả: Thảo·Nguyên

  님아 그 강을 건너지 마오 (Người ơi, đừng qua sông)

  Đây là tiêu đề bộ phim tài liệu dài 85 phút của đạo diễn Jin Mo Young, kể về cuộc sống lãng mạn có thực của vợ chồng ông Jo Byeong Man (98 tuổi) và bà Kang Gye Yeol (89 tuổi).

  Hai ông bà sống với nhau hơn 75 năm, có tổng cộng 35 người con, cháu chắt nhưng vẫn sống độc lập trong một môi nhà nhỏ dưới chân núi của tỉnh Gangwon. Để thực hiện bộ phim tài liệu này, đoàn làm phim đã phải quay từ năm 2012, từ lúc ông bà khỏe mạnh cho đến tận khi ông qua đời. Bộ phim đã lấy đi nước mắt của người dân Hàn Quốc cũng như quốc tế.

  Ra rạp từ hôm 27/1/2014, bộ phim tài liệu "Người ơi đừng qua sông" ngay lập tức trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả mọi lứa tuổi. Chỉ trong tuần đầu công chiếu, bộ phim có ngân sách 110.000 USD thu về 4,6 triệu USD và vươn lên đứng đầu doanh thu phòng vé xứ kim chi, soán ngôi các bom tấn Mỹ là Interstellar và Exodus: Gods & Kings.

  Đến gần cuối tháng 12, phim hút hơn ba triệu lượt khán giả Hàn Quốc đến rạp, thu về gần 8 triệu USD và vẫn đang tiếp tục ăn khách. Ban đầu, phim chỉ được chiếu hạn chế ở 186 phòng rạp, đến nay phim có mặt ở 806 phòng chiếu và trở thành tác phẩm độc lập thành công nhất Hàn Quốc.  Các khán giả khi xem, ai cũng khóc vì thương và vì khâm phục tình yêu vừa giản dị nhưng lại vừa sâu nặng của hai ông bà. Hai ông bà chẳng bao giờ to tiếng, đưa cho nhau cái gì cũng nói "cảm ơn bà lão, cảm ơn ông lão".

  – Ông lão ăn cơm đi
  – Vâng, cảm ơn bà lão

  "Ông ấy chẳng bao giờ chê cơm tôi nấu. Cho cái gì cũng khen ngon. Hôm nào đồ ăn ngon thật thì ăn nhiều, không ngon thì ăn ít"

  Wednesday, January 7, 2015

  90% món ăn cung đình Huế là "dỏm"

  TTO - Đó là vấn đề được nêu ra và nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu tại hội thảo "Văn hóa Huế - đặc điểm lịch sử và vấn đề bảo tồn và phát triển" diễn ra vào ngày 17-12, tại TP Huế.

  Tái hiện một bữa ngự yến của triều Nguyễn tại Fesstival Huế 2014 - Ảnh: Minh Tự
  Các tham luận cho biết ẩm thực Huế, trong đó có ẩm thực cung đình, được xem là một nét đặc sắc của văn hóa của Huế, bởi nó mang những đặc tính riêng biệt so với các vùng khác trên cả nước.

  Hiện nay cả nước ta có khoảng 2.700 món ăn, riêng ở Huế có đến 1.700 món ăn. Sự đa dạng và phong phú cũng như những nét độc đáo, riêng biệt trong cách chế biến cũng như thưởng thức các món ăn của người Huế đã đưa nó trở thành một nét văn hóa đặc sắc của Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung.

  Tuesday, January 6, 2015

  Thầy giáo môn Toán thu nhập hơn 170 tỉ VND một năm nhờ Internet

  Hàn Quốc: Vì sao những "ngôi sao giảng dạy" trở thành triệu phú?

  Thầy giáo Cha Kil Yong, vị giáo viên triệu đô với kinh nghiệm 20 năm trong nghề chia sẻ, công việc của anh không chỉ đòi hỏi người truyền đạt giảng dạy một chủ đề mà phải là một nghệ sĩ đa tài.

  Thầy giáo Cha Kil Yong gây chú ý qua cách ăn mặc hiện đại trong các bài giảng trực tuyến để thu hút học sinh
  50 năm trước, hệ thống giáo dục của Hàn Quốc được đánh giá là cực kì khủng khiếp. Tuy nhiên, hơn nửa thế kỷ qua, Hàn Quốc đã xoay chuyển hệ thống trường học của mình – và giờ đây, cả thế giới ca ngợi về kết quả giáo dục xuất sắc của đất nước này. Mô hình giáo dục được áp dụng khá thành công ở Hàn Quốc đó là bền bỉ và chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ.

  Monday, January 5, 2015

  6 lời khuyên của Warren Buffett cho năm 2015

  Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett mua cổ phiếu đầu tiên khi mới 11 tuổi và nắm trong tay tài sản 63 tỷ USD năm 50 tuổi. Ông là một trong những doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới nhưng cũng là một trong những tỷ phú tằn tiện nhất. Go Banking Rates đã trích đăng 6 lời khuyên về tiền bạc của ông cho năm nay.

  Warren Buffett được mệnh danh là Nhà thông thái vùng Omaha. Ảnh: Bloomberg

  Saturday, January 3, 2015

  [Bài hát] Tình lặng - Phạm Khánh Hưng và nhóm Mây Trắng


  Tác giả: Phạm Khánh Hưng
  Ca sĩ: Phạm Khánh Hưng và nhóm Mây Trắng

  Lời bài hát:

  Ngày tháng cứ trôi lặng lẽ tiếng yêu em cũng lặng thinh
  Chỉ mong trong cơn mộng mơ ta được thấy em
  Hãy nói lên đi người ơi một tiếng yêu em luôn mong chờ
  Khi lòng ta giờ đây luôn có nhau
  Phận khó nắng mưa bạt gió chẳng dám mơ đến trèo cao
  Đời anh không như đời em không thể sánh đôi
  Trời khiến xui chi ta gặp nhau rồi cách ly bởi câu sang hèn
  Cho ta bao niềm đau khi nhìn nhau

  Điệp khúc:
  Đành chôn vào tận sâu trong niềm đau
  Bao lời nói yêu thương ngọt ngào
  Để mong sao đời nhau không úa sầu
  Thà ta đừng gặp khi xưa đừng yêu
  Để đừng khóc cho nhau thật nhiều
  Cố quên nhau mà vẫn nghe tim quặn đau
  Cố quên nhau mà vẫn nghe tim ôi sao quá đau

  [Bài hát] Rồi từ đây - Ngọc Linh

  Nhạc: Hoa (bài 夏日傾情 (Hạ Nhật Khuynh Tình) -- 黎明 (Lê Minh) Leon Lai biểu diễn)
  Lời việt: Quang Huy

  Lời bài hát:

  Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai.
  Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi.
  Chiều hôm nay em không thấy anh bồi hồi mong đến mai trời sáng.
  Được trông thấy ai kia dù trong giây phút.
  Rồi một hôm một khúc hát thắm thiết qua đây.
  Cùng một tình yêu trong đó chàng đã trao đến em sớm mai.
  Và tình em nương theo gió bay tìm lời thơ nối khúc nhạc đó
  Hòa ca đến mai sau tình yêu mãi ngân vang.
  Rồi từ đây bên em nhé anh của em em xin hứa yêu mình anh.
  Bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.
  Rồi một mai đôi ta lỡ xa rời nhau.
  Con tim vẫn luôn bền lâu.
  Trao nhau muôn đời về sau.
  Tình luôn đậm sâu.

   Bài gốc:
   

  [Bài hát] Bạc Liêu hoài cổ - Chế Thanh  Tác giả: Thanh Sơn

  Lời bài hát:

  Nghe tiếng đàn ai rao sáu câu
  Như sống lại hồn Cao Văn Lầu
  Về Bạc Liêu danh tiếng ôn lại giấc ngủ vàng son
  Một thời để nhớ ngày đó xa rồi.

  Bên nước mặn biển cho muối nhiều
  Bên nước ngọt phù sa vun bồi
  Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trải ngàn khơi
  Cò bay thẳng cánh nhìn mỏi mắt người

  [Điệp khúc]
  Bạc Liêu giấc mơ tình yêu
  Dân gian ca rằng: "Bạc Liêu là xứ cơ cầu
  Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu
  Nghe danh Công Tử Bạc Liêu
  Ðốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu!"

  Cho nhắn gởi Bạc Liêu mấy lời
  Sông có cạn tình không đổi dời
  Dù đi xa trăm hướng
  Ai người thấu nỗi hoài hương
  Bạc Liêu thương quá hình bóng quê nhà ...

  Nguồn lời bài hát: http://lyric.tkaraoke.com/10630/bac_lieu_hoai_co.html

  [Bài hát] Đoản xuân ca (ca sĩ Hương Thủy)


  Tác giả: Thanh Sơn
  Lời bài hát:

  Nghe Xuân sang 
  Thấy trong lòng mình chứa chan 
  Tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng 
  Kìa mùa Xuân đang đến trước thềm 
  Gần xa nhịp nhàng Xuân đến 
  Nghe bước chân tô đẹp thêm. 

  Xuân ơi Xuân vẫn muôn đời yêu mến Xuân 
  Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng 
  Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài 
  Người người gặp nhiều duyên may 
  Xuân thắm tươi Xuân nồng say. 

  ĐK: 

  Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương 
  Nhớ quay về vui đón mùa Xuân yêu thương 
  Lòng dạt dào hồn Xuân nao nao 
  Thật tuyệt vời mùa Xuân thanh cao 
  Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. 

  Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm duyên 
  Dưới nắng Xuân trông bướm hoa đang tỏ tình 
  Còn mùa Xuân đem vui đất trời 
  Còn nụ cười nở trên môi 
  Nhân thế ơi mong đợi xuân. 

  Nguồn: http://music.vietfun.com/lview.php?ID=4345