Saturday, November 1, 2014

Giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam từ sơ cấp đến cao cấpSơ lược về các tác giả:
Cho Hang Rok: Giáo sư Trường Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Sangmyung; Viện trưởng Viện giáo dục Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc; Nguyên Chủ tịch Hội giáo dục tiếng Hàn Quốc tế

Lee Mi Hye Giáo sư Viện đại học Giáo dục, Trường Đại học nữ Ewha; nguyên phó chủ tịch Hội giáo dục tiếng Hàn Quốc tế

TS. Lê Đăng Hoan Phó chủ tịch Học hội đào tạo tiếng Hàn và nghiên cứu Hàn Quốc tại Việt Nam; Giảng viên tiếng Hàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Ths. Lê Thị Thu Giang Chủ nhiệm Bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Ths. Nguyễn Thị Hương Sen Chủ nhiệm Bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ths. Đỗ Ngọc Luyến Giảng viên Bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

Ths Lương Nguyễn Thanh Trang Giảng viên Bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

Trợ lý biên tập:
Choi Woo Jeon Giảng viên trường giáo dục ngôn ngữ, Đại học nữ Ewha

Kim Eun-Gyoung Giảng viên Viện Giáo dục Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Sangmyung

Jung Hye-ran Giảng viên Viện Giáo dục Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Trường Đại học Sangmyung

Ths. Lưu Tuấn Anh Giảng viên Bộ môn Hàn Quốc học, Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Yonsei, Hàn Quốc

Vui lòng liên hệ:

Mr. Nguyễn Tiến Hải,
Sungkyunwkan University, Hàn Quốc
Email: nguyentienhai@gmail.com
Tel:(+82) 010-8472-8868

Ms. Lan Anh
Email: nguyenlananhqb09@gmail.com 
Điện thoại: (+84) 090-138-1258
Địa chỉ: TPHCM, quận Phú Nhuận, phường 3, 482/14 Phan Xích Long.