(VTV Online) - "Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ!" - đó là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khi đề cập đến vấn đề nguồn vốn cho đầu tư công trung hạn tại hội nghị toàn quốc ngành KH-ĐT đang diễn ra tại Đà Nẵng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị toàn quốc ngành KH-ĐT đang diễn ra tại Đà Nẵng (Ảnh: HC)
Cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh: “Việt Nam dứt khoát không để vỡ nợ, phải bố trí đủ để trả nợ, chủ yếu là trả nợ phần đầu tư xây dựng trước.