Wednesday, April 30, 2014

Câu tiếng Hàn trong ngày 2014-04-30


어제는 아주 추웠어요.

Hôm qua trời rất lạnh.
Yesterday it was very cold.

Câu tiếng Hàn trong ngày 2014-04-29


집중을 못하겠어요.

Tôi không thể nào tập trung được. (tập trung tư tưởng) 
I can't concentrate!

Từ tiếng Hàn trong ngày 2014-04-30

모래

cát (sand)Câu ví dụ (Example Sentence):

'모래 위의 발자국'은 유명한 시예요.
"Dấu chân trên cát" là một bài thơ nổi tiếng.

"Footprints in the Sand" is a famous poem.

You can see the original post in english here. 

Saturday, April 26, 2014

Từ tiếng Hàn trong ngày 2014-04-26

경찰
cảnh·sát
the police

[Show Details]

Câu ví dụ (Example Sentence):

경찰 좀 불러주세요.

Làm ơn gọi cảnh·sát giùm tôi

Please call the police.

Friday, April 25, 2014

Từ tiếng Hàn trong ngày 2014-04-25

기차

tàu hỏa (a train)


[Show Details]

Câu ví dụ (Example Sentence):기차가 벌써 떠났습니까?
Tàu đã rời ga phải không ạ?

Did the train leave already?

[Show Details]


Image source: 
http://c.ask.nate.com/imgs/qrsi.php/6245198/11337926/0/1/A/%EA%B8%B0%EC%B0%A8.jpg

Câu tiếng Hàn trong ngày 2014-04-25

Sentence of the Day (Basic):

문 좀 닫아 주세요.

Thursday, April 24, 2014

Từ tiếng Hàn trong ngày 2014-04-24

Today's


Câu tiếng Hàn trong ngày 2014-04-24

Sentence of the Day (Basic):

사진 좀 찍어도 될까요?

Việt·Nam có số người dự·thi TOPIK lần thứ 34 (2014-04-20) đứng thứ 4 thế giới

Tác·giả: Satish Chandra Satyarthi
Người dịch: Nguyễn·Tiến·Hải

Việt·Nam có số·lượng thí·sinh thi TOPIK (kì·thi kiểm·tra năng·lực tiếng Hàn) lần thứ 34 (2014-04-20) đứng thứ 4 thế·giới. Trung·Quốc đông nhất 34.9% (25,142), tiếp theo là Nhật·Bản (8,002), Mỹ (2,371), và Việt·Nam (2,293).

Số·lượng người dự·thi kì·thi năng·lực tiếng Hàn TOPIK (Test of Proficiency in Korean) đã vượt mọi kỉ·lục từ trước đến nay. Theo NIIED (National Institute for International Education, Viện Nghiên·cứu Quốc·gia về Giáo·dục Quốc·tế), cơ·quan tổ·chức kì·thi TOPIK, có tổng·cộng 72,079 người đã tham·gia kì·thi TOPIK lần thứ 34 vào ngày 19-20 tháng 4 ở 226 điểm thi ở Hàn·Quốc và 46 điểm thi ở các nước khác. 26,092 thí·sinh tham·gia thi ở Hàn·Quốc và 45,987 thí·sinh thi ở hải·ngoại. Đây là số·lượng thí·sinh lớn nhất từng tham·gia TOPIK kể từ năm 1997 khi kì·thi ra đời. Số·lượng thí·sinh Trung·Quốc đông nhất 34.9% (25,142), tiếp theo là Nhật·Bản (8,002), Mỹ (2,371), và Việt·Nam (2,293).

Wednesday, April 23, 2014

Câu tiếng Hàn trong ngày 2014-04-23

Sentence of the Day (Basic):

위험하니까 조심하세요!

Từ tiếng Hàn trong ngày 2014-04-23

1. 龍(long) rồng 2.用 (dụng) dùng (sử dụng)
1. dragon 2. to use

[Show Details]
Câu ví·dụ: 
Example Sentence:

용은 상상의 동물입니다.

Rồng là loài động
·vật tưởng·tượng (không có thật).
A dragon is a fantasy animal.

[Show Details]

Tuesday, April 22, 2014

Giáo·trình tiếng Hàn Đại·học Quốc·gia Seoul 한국어

Korean
Seoul National University.
Giáo·trình tốt nhất về ngữ·pháp tiếng Hàn.
Giáo·trình gồm có 6 cuốn 1, 2, 3, 4, 5A, 5B kèm theo CD âm·thanh.
Giáo·trình được thiết·kế để đạt TOPIK 6 trong vòng 1 năm học.

[Video clips] Learn to speak Korean (121 clips)

[Video clips] Học bảng chữ cái tiếng Hàn

Học phát âm bảng chữ cái tiếng Hàn
(Có bài giảng bằng tiếng Việt ở các video phía dưới)

Learn Korean Alphabet with Ms. Oh
Lesson 1 - List of Korean consonants & vowels
Learn Korean Alphabet with Ms. Oh
Lesson 2 - Write the Alphabet (Basic Consonants + Vowels)
Viết bảng chữ cái tiếng Hàn (Các phụ âm cơ bản và các nguyên âm)
Learn Korean Alphabet with Ms. Oh
Lesson 3 - Double Consonants (phụ âm kép)


 LESSON 3 

Learn Korean Alphabet with Ms. Oh
Lesson 4 - Complex Vowels (nguyên âm phức)Bài 1: Nguyên âm

Từ tiếng Hàn trong ngày 2014-04-22

10월
[시월]  (chú ý đọc là 시월 chứ không phải là  십월 mặc dù số 10 là 십)
Tháng Mười
October

[Show Details]

Câu mẫu:

Example Sentence:

할로윈은 10월 31일이에요.
(할로윈은 시월 삼 십 일 일이에요.)
Ngày lễ Halloween là ngày 31 tháng 10.
Halloween is on October 31.


Original post URL: http://www.korean-flashcards.com/show-word-details.php?word_id=1517Từ tiếng Hàn trong ngày 2014-04-21

다섯

five, 5
năm, 5

[Show Details]

Câu mẫu:
Example Sentence:

이 배는 타이타닉 호보다 5배 큽니다.
(이 배는 타이타닉 호보다 다섯 배 큽니다.)
Chiếc tàu này lớn hơn tàu Titanic 5 lần.
This ship is five times bigger than the Titanic.

Câu tiếng Hàn trong ngày 2014-04-22

Sentence of the Day (Basic):

말 탈 줄 알아요?

Bạn có biết cưỡi ngựa không?
Can you ride a horse?

Words of Today's Sentence:


1. tiếng (ngôn·ngữ), lời  2. ngựa   3. cuối
1. language, words 2. horse 3. end, last

Ở đây: ngựa
Here: horse

Monday, April 21, 2014

Câu tiếng Hàn trong ngày 2014-04-20

Sentence of the Day (Basic):

개가 밥을 먹고 있어요.
Chó đang ăn.
The dog is eating.

Words of Today's Sentence:


Chó
1. chó  2. (cái (khi đếm vật))

Saturday, April 19, 2014

Từ tiếng Hàn trong ngày 2014-04-19

물고기

cá (loài cá (còn sống), nếu cá đã chết dùng làm thức ăn thì dùng từ 생선)
fish (species not food)

[Show Details]

Câu mẫu:


Friday, April 11, 2014

Phương·pháp tốt nhất để học một ngôn·ngữ là gì?

Phương·pháp tốt nhất để học một ngôn·ngữ là gì?

Tác·giả: Satish Chandra Satyarthi
Người dịch: Nguyễn·Tiến·Hải

Tôi thường nhận được thư từ các độc·giả TOPIK GUIDE xin lời khuyên về những thứ như làm thế nào để cải·thiện kỹ·năng tiếng Hàn, cách tốt nhất để học từ·vựng là gì, làm thế nào để nói thông·thạo tiếng Hàn, vân·vân. Trong bài viết này , tôi muốn chia·sẻ phương·pháp tốt nhất để nâng·cao các kỹ·năng ngoại·ngữ của bạn.