Friday, July 5, 2013

Phụ đề tiếng Hàn phim "Ngôi nhà hạnh phúc"

Tác-giả: Nguyễn-Tiến-Hải

Phim "Ngôi nhà hạnh phúc" (Full house) có 16 tập.

Trên youtube bạn nhớ bấm vào chữ CC (vòng tròn đỏ) để bật phụ·đề tiếng Hàn cho video. Các tập phim này đã có sẵn phụ·đề tiếng Việt.hoặc là chỗ khoanh tròn đỏ này

Tập 1: http://www.youtube.com/watch?v=SySD1yQgvg8