Monday, April 30, 2012

Chuyện viết tiếng Việt

Tác-giả: Hoàng Hồng-Minh


Một câu hỏi đang được đặt ra là "có cần thêm một số chữ cái latinh vào bộ chữ tiếng Việt, ví dụ như F, J, W, Z? ". Nguyên tắc chung, nếu nhu cầu là rõ ràng, thì sự đáp ứng là cần thiết. Còn sử dụng cụ thể như thế nào những chữ cái thêm vào này là công việc tiếp theo.

Wednesday, April 25, 2012

Nét tương đồng giữa tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc

Tác-giả: Nguyễn-Tiến-Hải

1. Đề-nghị ai đó cùng làm việc gì với mình:

Cấu-trúc dùng trong Tiếng Việt: động-từ + "đi"

Ví dụ: Chúng-ta ăn cơm đi. (Chúng-ta ăn cơm nhé?)

Chúng-ta chơi tennis đi. (Chúng-ta chơi tennis nhé?)

Cấu-trúc dùng trong tiếng Hàn-Quốc:

động-từ nguyên-thể (bỏ 다) + ㄹ/을까요

ví-dụ: 밥을  먹을까요? Chúng-ta ăn cơm nhé? (hoặc: Chúng-ta ăn cơm đi!)

chú-ý: 가다 là động-từ nguyên-thể có nghĩa là "đi".

ví-dụ: 가요. Tôi đang đi.

Câu hỏi: có liên-hệ gì với nhau hay không?

Saturday, April 21, 2012

Vì sao có dư luận ghét ông Sarkozy?

"Thời Hậu hiện đại là khi mà các xã hội chuyển biến tới chỗ chọn giác độ mang tính cảm tính hơn là duy lý hay kiểu trí thức.”

Nếu Tổng thống Nicolas Sarkozy không thắng được nhiệm kỳ thứ hai như nhiều điều tra dư luận dự đoán trước vòng bỏ phiếu thứ nhất vào Chủ Nhật này, yếu tố quan trọng nhất có thể là vì ông gây ra phản cảm nặng nề với nhiều người Pháp. Và vì sao lại thế?
Kể từ sau khi ông nhậm chức năm 2007, ông Sarkozy là vị tổng thống duy nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp bị ghét công khai tới mức cao độ.