Thursday, January 13, 2011

Việt-ngữ hỏi-ngã tự vị

Tác-giả: Đinh-Sĩ-Trang

Tên sách: "Việt ngữ hỏi-ngã tự vị"

Link tải sách: doc.google

Định-dạng file: PRC

Chương-trình dùng để đọc sách: Bạn phải dùng chương-trình đọc file PRC thì mới đọc được sách này, link tải chương-trình: http://www.mobipocket.com/en/downloadsoft/DownloadReaderDesktop.asp)

Mục-lục:

1. Bảy điều-luật về dấu hỏi ngã

2. Cách tra chữ trong tự vị này

3. Tài-liệu tham-khảo

(Nguồn: http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?p=227162)