Thursday, January 13, 2011

Một-số vấn-đề về chính-tả tiếng Việt

Sách điện-tử "Một số vấn đề về chính tả tiếng Việt"

Tuyển tập một số bài viết về các vấn đề chính tả còn nhiều tranh cãi

Định-dạng file: PRC

Link download: Google documents

(Bạn phải dùng chương-trình đọc file PRC thì mới đọc được sách này, link tải chương trình: http://www.mobipocket.com/en/downloadsoft/DownloadReaderDesktop.asp)

Mục-lục:

Một số vấn đề chính tả tiếng Việt
Đoàn Xuân Kiên - Chữ quốc ngữ qua những biển dâu
Nguyễn Thiện Giáp - Vấn đề chuẩn hoá từ vựng tiếng Việt
Hoàng Phê - Chữ viết tiếng Việt. Đặc điểm và một vài vấn đề
Trịnh Hữu Tuệ - Về chính tả tiếng Việt
Dũng Vũ - Tiếng Việt - Vài vấn đề chữ viết

Vấn đề I & Y
Lê Bắc - I & Y trong một số từ điển trước 1975
Nguyễn Khắc Xuyên - Nguồn gốc hai chữ I và Y trong quốc âm LM
ngonngu.net - Một số giải pháp cải tiến chữ quốc ngữ
TS. Phạm Văn Tình - Lại chuyện I ngắn, Y dài
Đoàn Xuân Kiên - Nói thêm về chữ i và y trong chính tả tiếng Việt
Dũng Vũ - Trả lời anh Ðoàn Xuân Kiên về “y” và “i”
Đoàn Xuân Kiên - Thảo luận cùng anh Vũ Dũng
Dũng Vũ - Trả lời anh Ðoàn Xuân Kiên

Vấn đề đặt dấu thanh tiếng Việt
Vũ Xuân Lương -Quy tắc đặt dấu thanh trong tiếng Việt
Đoàn Xuân Kiên -Bàn về chuyện "đánh dấu thanh" trong tiếng Việt
Dũng Vũ -Vấn đề đánh dấu thanh tiếng Việt
Cao Xuân Hạo -Về bài “Vấn đề đánh dấu thanh tiếng Việt” của Dũng Vũ

Vấn đề viết hoa
Phúc Ðường - Viết hoa: một chuyện không đơn giản
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa
Bộ Nội vụ -Quy định V/v viết hoa và viết tên riêng nước ngoài (dự thảo của Bộ Nội vụ - 2006)

Vấn đề viết tên riêng tiếng nước ngoài
Nguyễn Văn Duận - Từ nước ngoài trong sách giáo khoa: Phiên âm theo cách nào?
Tên riêng tiếng nước ngoài trên báo chí tiếng Việt
Cao Xuân Hạo - Về cách viết và cách đọc tên riêng nước ngoài trên văn bản tiếng Việt
Quy định cách viết, cách đọc tên riêng tiếng nước ngoài trong văn bản nhà nước - Phỏng vấn Ông Lý Toàn Thắng, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ
Nguyễn Văn Khang  - Về bản dự thảo Quy định cách viết, cách đọc tên riêng nước ngoài trong các văn bản quản lí nhà nước
Phạm Côn - Ngôn ngữ dịch thuật - Rào cản hội nhập WTO?
Đoàn Tiểu Long -Tên riêng Hán Việt ngăn cản hội nhập?
Đoan Hùng - Ngôn ngữ và... mặc cảm

Vấn đề cải cách chữ viết
Lương Thư Trung - Thầy tôi và việc tu chỉnh văn tự
Trần Trí Dõi - Chữ Quốc ngữ trong lịch sử tiếng Việt
Cao Xuân Hạo - Mấy nhận xét về chữ Quốc ngữ

Phụ lục
Huỳnh Ái Tông - Nguồn gốc chữ Quốc ngữ
Hàn Lệ Nhân - Nguồn gốc các dấu Quốc ngữ
Một số khái niệm ngôn ngữ học âm tiết, âm tố, âm vị …

(Nguồn: http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?p=227162)